Start

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619), Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek" z Oddziałami Integracyjnymi zobligowane zostało do utworzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie tej można znaleźć informacje na temat instytucji. Wszelkie informacje publiczne będące w posiadaniu instytucji, a nieudostępnione w biuletynie dostępne są w siedzibie Przedszkola w Golinie "Baśniowy Dworek".